Anunț de participare privind achiziționarea prin licitație a bunurilor/serviciilor din cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”,

 1. Denumirea întreprinderii contractante: ___Fabrica de confecții ,,Ionel” SA_;
 2. Obiectul achiziției (denumire și sau o scurtă de scriere a parametrilor esențiali, cantitatea): _Procurarea utilajului modernizat_ și anume: 1) Mașina complet automată pentru fixarea butonului și barei la pantaloni – un set din două mașini; 2) Mașina de cusut cu purtarea de ac automată și tăierea de margine – 6 unități. Utilajul trebuie să fie cu următoarele caracteristici tehnice: viteza de producere înaltă luând în considerare de completarea de tip automată, să fie fixate pe roți și să aibă posibilitatea ușoară la deplasare, să aibă mecanism de tăiere a firului  și viteza de coasere 5.000 sti/min, ungere automată.
 3. Data publicării anunțului: 17.11.2023
 4. Sursa alocației:proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Guvernul Elveției prin intermediul Agenției de Implementare: CCI RM.
 5. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de _30_____ zile din momentul solicitării.
 6. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul  ofertantului
 7. Oferta urmează a fi depusă pentru tot utilajul.
 8. Se asigura gratuit:  —  .
 9. Locul livrării: MD- 2001,mun. Chișinău, str. Bulgară, 47
 10. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscal (posibilitate cu avans 50/50%).
 11. Termenul de garanție1 an
 12. Criteriul de evaluare:  preț/calitate.
 13. Oferta  va conține specificației tehnice deplină solicitate conform caietului de sarcini (se anexează).
 14. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero.
 15. Fabrica de Confecții ,,Ionel” SA invită agenții economici specializați  interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor/serviciilor specificate in caietul de sarcini
 16. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă  conform formularelor  (F1.1),  (F2.1) și  (F2.2);

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație.

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Instrucțiuni de utilizare;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
 2. Telefonul: 022858811- Anticamera, 022858825 – Serviciu juridic
 3. E-mail: partners@ionel.md, ionel.sa1945@gmail.com 
 4. Numele și prenumele persoanei responsabile:  Valentina Chetrari – Director adjunct SA ,,IONEl”
 5. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora_00.00_, data _21.11.2023.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la:  adresa: MD- 2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 47, va fi marcat „Proiectului_achiziționarea utilajului” din cadrul Schemei de suport financiar a Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual””,, ,,__________” [denumirea ofertantului]”;
 2. Electronic la adresa: partners@ionel.md, indicându-se în subiectul mesajului ,,Proiectului achiziționarea utilajului”din cadrulSchemei de suport financiar a Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”,,__________” [denumirea ofertantului]”;
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: _5_zile calendaristice.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație  în cadrul proiectului ,,Achiziționarea utilajului”

Nr. d/oDenumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitateUnitatea de măsurăCantitateaSpecificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 
Lot. 1Mașina complet automată pentru fixarea butonului și barei la pantaloni1 buc1 set – cu 2 un.Caracteristici funcționale:- Dispozitiv de siguranță cu certificare CE, cu alimentare automată cu butoane și bare metalice, — contor automat, — pedale ergonomice,- mașina este fixată pe roți și poate fi ușor deplasată, de tip cilindru, — puterea minim 159 kg, — conexiunea la tensiunea 220V, — frecvența minim 50/60HZ, — viteză minim 45 rpm, — greutatea 10 kg
Lot. 2Mașina de cusut cu purtarea de ac automată și tăierea de margine5 buc5 un.Caracteristici functionale:— Calitatea cusuturii să fie constantă, chiar și în timpul funcționării la viteză mare, — Dotare cu mecanism de tăiere a firului, — viteza maximă de coasere 5.000 sti/min; max 4000 rpm cu — lungimea cusăturii setată la 4 mm sau mai mult, — ungere automată, — cârlig rotativ complet cu lubrifiere automată, — mișcare bara ac 30.7 mm
GaranțieLot nr. 11 buc1 set – cu 2 un.1 an
GaranțieLot nr. 25 buc5 un.1 an
Livrare/InstalareLot nr. 11 buc1 set – cu 2 un.Ofertantul
Livrare/InstalareLot nr. 25 buc5 un.Ofertantul