История Фабрики IONEL

1945 La 10 Septembrie conform ordinului Comisariatului Popular al industriei uşoare din RSSM a fost fondată Fabrica de confecţii nr.1 din or. Chişinău de producere a pufoaicelor matlasate cu vată. Colectivul era alcătuit din 58 de angajaţi, inclusiv ingineri-tehnicieni şi funcţionari. Utilajul întreprinderii includea 15 maşini de cusut. Director al întreprinderii a fost d-nul Şişchin.

1949 Pentru obţinerea indiciilor înalţi de producere prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM lucrătorului întreprinderii — Rotari Raisa Vladimirovna i-a fost decernată „DIPLOMA DE ONOARE”.

Fabrica de confecţii nr.1

Fabrica de confecţii nr.1

1950 Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS lucrătoarea întreprinderii — Curilova Olga Ivanovna a fost decorată cu medalia „PENTRU EROISM ÎN MUNCĂ”.
1956 Director al fabricii devine Andreiciuc Anna.

Numărul angajaţilor fabricii a crescut pînă la 2440 persoane. Costul producţiei lansate într-un an alcătuia 20,5 mln. ruble. Pentru prima dată a fost obţinut un venit de 550 mii ruble. La întreprindere funcţiona o cantină, o bibliotecă şi a fost construit clubul.
Fabrica de confecţii nr.1

Fabrica de confecţii nr.1

1960 La insistenţa conducerii întreprinderii, or. Chişinău oferă loc pentru construcţia Profilactorului „Legcovic”, care după finisare sa aflat la balanţa economică a întreprinderii şi a deservit lucrătorii industriei uşoare.

Fabrica de confecţii nr.1

Fabrica de confecţii nr.1
Împreună cu colectivul „Indorjstroi” a fost construită Baza de odihnă „Zorile Nistrene” (o clădire cu 2 etaje şi o cantină),

Pensiunea de odihnă „Moldova” din or. Truscaveţ şi Baza de odihnă „Volna” din or. Coblevo.

Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu „Ordinul Lenin”:
Directorul fabricii — Andreiciuc Anna Timofei,
Bardarean Stepanida Pavlovna.
Fabrica de confecţii nr.1

Fabrica de confecţii nr.1

1962 Pentru obţinerea indiciilor înalţi de producere fabricii i s-a conferit titlul „Întreprindere a muncii comuniste”.
1963 Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS lucrătoarei Tarasenco Elena i-a fost decernată „DIPLOMA DE ONOARE”.

Fabrica de confecţii nr.1

Fabrica de confecţii nr.1
1964 A fost începută confecţionarea produselor după metoda calităţii superioare. A fost lansat sistemul de producere fără rebut şi predarea produselor Serviciului de control din prima prezentare.

1965 Au fost încheiate contracte directe cu organizaţii şi întreprinderi comerciale cu furnizori din Rusia.
Pentru obţinerea indicilor înalţi de producere prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM au fost decoraţi cu:
„ORDINUL LENIN” — Litvinova V.S.,
Ordinul „INSIGNA DE ONOARE”:
Apostol Elizaveta Nicolaevna,
Demcenco Vera Ivanovna,
Medalia „PENTRU EROISM IN MUNCA”:
Cocetova Zinaida Trofimovna,
Rotari Raisa Vladimirovna,
Tiutiunari Stepan Timofeevici.

Fabrica de confecţii nr.1

Fabrica de confecţii nr.1
1966 În conformitate cu Hotărîrea Consiliului de Miniştri al RSSM
nr.180 din 22 aprilie 1966, pentru obţinerea indiciilor înalţi de producere şi îndeplinirea planului pe 7 ani, FABRICA DE CONFECȚII Nr.1 a fost redenumită în Fabrica de confecţii în numele „Congresul XXIII al PCUS a MIU din RSSM din or. Chişinău”.
1970 Colectivul fabricii a fost decorat cu Medalia jubiliară „Pentru muncă glorioasă”.
1971 Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu Ordinul „STEAGUL ROŞU AL MUNCII”:
Bîrca Evghenia Gheorghievna,
Balan Feodocia Emilianovna,
Volna Evdochia Mihailovna,
Dimitrişina Vera Vasilievna,
Clasovscaia Evdochia Liudvigovna,
Palii Ecaterina Dmitrievna;
Ordinul „INSIGNA DE ONOARE”:
Botnari Ana Petrovna,
Neşta Nadejda Casianovna,
Rotari Raisa Vladimirovna;
Medalia „PENTRU EROISM ÎN MUNCĂ”:
Lengas Tamara Andreevna,
Mocan Valentina Vladimirovna,
Nudeliman Sruli Moiseevici,
Savostianovna Nadejda
Ctoianţ Anna Ivanovna;
Medalia „PENTRU DISTINCȚIE ÎN MUNCĂ”:
Elin Alexandr Ihilevici,
Curilova Olga Ivanovna,
Chiriţa Liubovi Arsentievna,
Potopnic Maria Vasilievna.

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS
1972 Fabrica a fost comasată cu Fabrica „Bolşevic” şi în continuare este numită „Fabrica de confecţii în numele „Congresului XXIII al PCUS” or. Chişinău”. Colectivul a crescut pînă la 3700 angajaţi. Sortimentul produselor lansate s-a mărit de la 19 denumiri pînă la 108. Venitul depăşeşte cifra de 10 mln. ruble anual. Colectivul este decorat cu „INSIGNA JUBILIARĂ ȘI DE ONOARE”.

Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decernate „DIPLOME DE ONOARE” ale Prezidiului Sovietului Suprem RSSM pentru 10 lucrători:
Vitaver Vera Ivanovna,
Ghiumiuşliu Maria Andreevna,
Grişcencov Alexei Zaharovici,
Jolchevscaia Valentina Victorovna,
Lipcianu Vera Afanasievna,
Malevanciuc Maria Mihailovna,
Nazarenco Anna Marcovna,
Plehova Nelli Grigorievna,
Tomac Maria Petrovna,
Cevdar Grigorii Varfolomeevici.

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS

1974 Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu: Ordinul „STEAGUL ROŞU AL MUNCII”:
Ghiumiuşliu Maria Andreevna,
Dudcovici Marta Emilianovna,
Dimitriu Constantin Iliici,
Jolchevscaia Valentina Victorovna,
Lipcianu Mihail Vladimirovici;
Ordinul „INSIGNA DE ONOARE”:
Djaman Milania Ilievna,
Costianinca Valentina Iacovlevna,
Iacovenco Valentina Nichitovna;
Medalia „PENTRU EROISM ÎN MUNCĂ”:
Dalacova Lidia Ivanovna,
Plehova Nelli Grigorievna;
Medalia „PENTRU DISTINCŢIE ÎN MUNCĂ”:
Pănuţa Tatiana Vladimirovna.

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS
1975 Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu: Ordinul „GLORIEI MUNCII gradul III”:
Chiper Efim Ivanovici,
Caţ Tatiana Gheorghievna,
Lupan Solomia Trifanovna,
Oxiuzova Stalina Ivanovna,
Paciu Maria Axentievna,
Palii Ecaterina Dmitrievna,
Russu Nina Vasilievna,
Florea Maria Antonovna,

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS
1976 Numărul lucrătorilor fabricii atinge cifra de 3874 persoane. Au fost lansate produse în sumă de 10,2 mln. ruble. Supra plan au fost confecţionate 225,7 mii unităţi de articole. Volumul producţiei a crescut cu 24,1%.

Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS pentru reutilarea tehnică a întreprinderii, îmbunătăţirea asortimentului şi calităţii produselor, îndeplinirea planului înainte de termen al 9 – lea Cincinal,
Fabrica de confecţii „Congresul al XXIII al PCUS” este decorată cu Ordinul „INSIGNA DE ONOARE”.

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS
Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu: Ordinul „GLORIEI MUNCII de gradul III”:
Miron-Burlea Evghenia Grogorievna,
Rozmeriţă Valentina Alexsandrovna,
Savva Anastasia Dmitrievna;
Ordinul „INSIGNA DE ONOARE”:
Tomac Maria Pevtrovna,
Medalia „PENTRU EROISM ÎN MUNCĂ”:
Şveţova Anna Savelievna,
Medalia „PENTRU DISTINCŢIE ÎN MUNCĂ”:
Curaeva Nionila Vasilievna.

1977 Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu: Ordinul „STEAGUL ROŞU AL MUNCII”:
Gonciaruc Avrunea Constantinovna,
Ordinul „GLORIEI MUNCII de gradul III”:
Matîcova Irina Feodorovna,
Ordinul „INSIGNA DE ONOARE”:
Gonciar Clavdia Andreevna,
Ignatova Agrepina Mihailovna,
Pascari Evghenia Vasilievna.
Medalia „PENTRU EROISM ÎN MUNCĂ”:
Ahtenberg Iosif Moiseevici,
Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS
Medalia „PENTRU DISTINCȚIE ÎN MUNCĂ”:
Gorojanchina Lucheria Stepanovna,
Petcu Evghenia Nicolaevna,
Fomina Clavdia Minaeva,
Dracinsci Sofia Iliinicina,
Sincenco Valentina Mihailovna,
Popadia Maria Mihailovna,
Cotorobai Xenia Stepanovna.

1978 Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu: Ordinul „GLORIEI MUNCII de gradul III”:
Miţchevici Olga Dmitrievna,
Antoci maria Nicolaevna,
Balanuţa Parascovia Stepanovna,
Vesco Olga Dmitrievna,
Tîrnoveţcaia Nadejda Mihailovna.
Medalia „PENTRU EROISM ÎN MUNCĂ”:
Pascal Anna Grigorievna.

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS
Sala sportivă a fost construită în anii 70. Pînă în prezent în sala aceasta se petrec evenimente sportive cu participarea lucrătorilor fabricii cît şi a lucrătorilor din industria uşoară.

1979 A fost lansat brandul „IONEL”. Brandul a fost elaborat şi propus de grupa de specialişti de la întreprindere şi a fost înregistrat de Comitetul de Stat de Cercetări şi Invenţii a URSS (or. Moscova) pe termen de 10 ani.

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS
1981 A fost finisată construcţia unui bloc de producţie – a II întreprindere. Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu: Ordinul „STEAGUL ROŞU AL MUNCII”:
Jolchevscaia Valentina Victorovna,
Ordinul „GLORIA MUNCII de gradul II”,
Miron Evghenia Grigorievna,
Ordinul „INSIGNA DE ONOARE”:
Ostrovscaia Aglaia Antonovna,
Alexa Evghenia Sergheevna,
Tarasenco Elena Feodorovna,
Ordinul „PRIETENIA POPOARELOR”:
Petrenco Vasilii Tihonovici,
Medalia „PENTRU EROIZM ÎN MUNCĂ”:
Gonciar Iulia Lanilovna,
Dubicova Maria Calistratovna,
Nazarenco Anna Marcovna,
Ţelinscii Vasilii Ivanovici;
Medalia „PENTRU DISTINCŢIE ÎN MUNCĂ”:
Bordei Lilia Petrovna.
1982 Director al fabricii este numită Ostrovscaia Aglaia.

Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS a fost decorată cu medalia „PENTRU DISTINCŢIE ÎN MUNCĂ”:
Tihmanovscaia Raisa Nicolaevna.

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS

Prin decretul Preşedintelui RM au fost distinşi cu:
Ordinul „GLORIA MUNCII”:
Dianu Ioana,
Lihanov Lidia;
Medalia „MERITUL CIVIC”:
Ostrovscaia Aglaia Anton,
Railean Elizaveta,
Meşina Andrei;
Titlul onorific „OM EMERIT”:
Domasevici Valentina,
Podubnîi Ludmila,
Dutcovici Marta;
1985 Întreprinderea lansează costume pentru bărbaţi, pantaloni pentru bărbaţi şi băieţi, paltoane pentru bărbaţi, acoperăminte pentru cap şi îmbrăcăminte specială. În acest an fabrica a omagiat 40 ani de activitate.

1986 A fost construit căminul de pe str. Independentei, 34 cu 199 de locuri pentru lucrătorii întreprinderii. Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost decoraţi cu:

Congresul XXIII al PCUS

Congresul XXIII al PCUS

Ordinul „GLORIEI MUNCII de gradul III”:
Căinăreanu Elena Dionisovna,
Lupaşco Evghenia Petrovna,
Ciocan Elizaveta Ivanovna,
Donoaghe Fedosia Afanasievna;
Ordinul „INSIGNA DE ONOARE”:
Arnaut Maria Iliinicina,
Velichii Iacov Feofanovici;
Medalia „PENTRU EROIZM ÎN MUNCĂ”:
Frunza Iuliana Ivanovna,
Catruc Lidia Alexseevna,
Pantaz Elizavetza Iosifovna.

1987–1988 A fost dat în exploatare căminul de pe str. Independenţei, 32A cu 199 de locuri. Căminele erau la balanţa economică a întreprinderii, la fel 6 grădiniţe de copii.
A fost încheiat un contract de colaborare cu firma italiană „Lebole Moda” ca rezultat fabrica a efectuat reutilarea şi a început să însuşească tehnologia italiană de confecţionare a costumelor pentru bărbaţi, se trece la sistemul computerizat de aşezare a tiparelor.
1989 După expirarea termenului de 10 ani a fost înaintată cererea de a fi înregistrat brandul cu schimbări, care este în vigoare. Cererea a fost înregistrată în anul 1990 de Comitetul de Stat de Cercetări şi Invenţii a URSS (or. Moscova) pe termen de 10 ani.
1991 În septembrie Fabrica de confecţii în numele Congresului XXIII al PCUS a fost redenumită în Fabrica de confecţii „IONEL” or. Chișinău.
1992–1993 Au fost reconstruite două linii de confecţionare cu o nouă tehnologie pentru pantaloni bărbaţi.
1993 Fabrica a fost reorganizată în Societatea pe Acţiuni „IONEL” cu capital mixt de proprietate.

1994 A fost înregistrat brandul „IONEL” în Republica Moldova de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale (AGEPI).
La fabrică muncesc 2867 persoane.
În scopul lărgirii sortimentului lansat Administraţia întreprinderii poartă tratative cu firme din străinătate:
 România „Deco Trading Group”
 Italia „Tecnicof”
 Italia „Mantex”
 SUA „Irvin Fashion”
 Canada „Arly Fashion”
 Israel „Elyon”
pentru a semna contracte de producere a articolelor de confecţii.
1995 A fost reconstruit fluxul de confecţionare a paltoanelor pentru bărbaţi şi dame. Pe lîngă asortimentul tradiţional pentru bărbaţi, a fost iniţiată lansarea articolelor pentru dame, care în capacităţile întreprinderii pentru anul menţionat a constituit circa — 40% .
Fabrica, în calitate de organizaţie de modelare, elaborează independent colecţii industriale de modele, care corespund tendinţei modei şi cererii consumatorilor. Doar pe parcursul anului, la întreprindere au fost introduse 100 modele noi.
Prin decretul Preşedintelui RM au fost distinşi cu:
Ordinul „GLORIA MUNCII”:
Dianu Ioana,
Lihanov Lidia;
Medalia „MERITUL CIVIC”:
Ostrovscaia Aglaia,
Railean Elizaveta,
Meşina Andrei;
Titlul onorific „OM EMERIT”:
Domasevici Valentina,
Podubnîi Ludmila,
Dutcovici Marta;

La crearea modelelor lucrează talentaţi modelieri – constructori, tehnologi de înaltă calificare, croitorese şi alţi specialişti în acest domeniu care posedă cîteva operaţiuni.

1996 La Viena (Austria) întreprinderea a obţinut premiul „International Award for Technology and Qualiti”.

1999 Societatea pe acţiuni „IONEL” a fost privatizată în întregime cu o parte considerabilă de proprietate a colectivului de muncă a fabricii. Numărul de angajaţi este de 1849. Volumul de producere este de 37,666 mln.lei, Venit – 7,605 mln.lei. A fost încheiat contract de colaborare cu firma germană „Gelco”.
2000 În perioada anilor 2000-2004 au fost instalate 425 unităţi de utilaj modern, din mijloacele proprii ale întreprinderii. Anual, în mediu fabrica investeşte în reutilarea tehnică şi modernizare circa 8 mln. lei.
A fost confirmat brandul „IONEL” pe 10 ani de AGEPI.

Prin decretul Preşedintelui RM au fost distinşi cu:
Ordinul „GLORIA MUNCII”:
Ostrovscaia Aglaia Anton
Medalia „MERITUL CIVIC”:
Luchian Tamara Valentin,
Borta Vasilisa,
Doncila Silvia;
Titlul onorific „OM EMERIT”:
Vîsoţcaia Galina,
Muntean Maria;

Fabrica împlineşte 55 ani de activitate.

2001 A fost lansată linia de producere a fustelor cu firma „Gelco”. Lunar se produceau cîte 20 mii fuste, 24 mii perechi de pantaloni în secţia nr. 3.
Începînd cu acest an treptat s-a făcut trecerea de la sistemul de încălzire centralizat la cel autonom, utilizîndu-se căldurareturnată de la condensator.
A fost implementat sistemul de Management al calităţii ISO-9001:2000 cu scopul asigurării nivelului de calitate înalt al confecţiilor.

2002 În acest an a fost finalizată reconstrucţia cazangeriei. Calitatea şi competitivitatea reprezintă principiile de bază ale activităţii întreprinderii.
A fost implementat Sistemul Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului internaţional de calitate ISO-9001:2000, ceea ce a permis stabilitatea exportului cu calitate apreciată.
În acelaşi an, fabrica a fost decorată cu Medalia de Aur la expoziţia naţională „Fabricat în Moldova”.
Prin decretul Preşedintelui RM a fost distinsă cu Medalia „MERITUL CIVIC”:
Scaleţchi Paulina

2003 La concursul „Marca comercială a anului 2003” la categoria „Haine şi alte confecţii” Fabrica a fost decernată cu Premiul Mare „Mercurul de Aur”.
A fost reconstruită cazangeria, au fost instalate două cazane cu aburi a firmei italiene „IVAR”.
Prin decretul Preşedintelui RM a fost distinsă cu Medalia „MERITUL CIVIC”:
Pantaz Elizavetza
Fabrica colaborează cu firme noi:
 Italia „Confezioni Kety srl”
 Romînia „Tudor Company 2000”
 Italia „Viapiana s.r.l.”
 Italia „GPA Abbigliamento”
 Germania „Miltenberger Otto Aulbach GmbH”
 Romania „Sophore Investments srl“
 Italia „Italian Style S.p.a“
 Italia „Sartore Gino S.R.L.”

Pe data de 1 Aprilie în clubul fabricii a avut loc concertul „Glumiți cu noi, zîmbiți cu noi” în care au participat lucrătorii fabricii.

2004 Fabrica a obţinut la concursul „Marca Comercială a anului 2004”, la categoria „Mărfuri Industriale” nominalizarea „Moştenire, marca comercială” Premiul Mare „Mercurul de Aur”.
Fabrica a participat la expoziţia internaţională din Moscova.

Expoziţia „Bogăţiile toamnei”

2005 A avut loc reconstrucţia parţială a fluxului de producere a fustelor asigurîndu-se şi lansarea pantalonilor pentru bărbaţi şi femei.
Prin decretul Preşedintelui RM au fost distinşi cu: ordinul „ORDINUL REPUBLICII”:
Ostrovscaia Aglaia Anton,

Titlul onorific „MEŞTER FAUR”:
Simionel Maria,
Titlul onorific „OM EMERIT”:
Pituşcan Elena.
Fabrica a fost decernată cu Premiul Mare „Mercuriul de Aur” la concursul Marca Comercială a Anului 2005, la categoria „Îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii” nominalizarea „Fidelitate, marca comercială”.
Conducerea întreprinderii atrage capital de împrumuturi (credite bancare) pentru procurarea noilor utilaje tehnologice moderne ale firmelor străine „Macpi”, „Rimoldi”, „Pfaff”, „Strobel”, „Reece”, „Brisay”, „Weit”, „Juchi”, „Dürkopp”, „Rotondi”.

S.A.”IONEL” devine unul dintre cei mai mari exportatori din ţară la confecţionarea articolelor în sistemul LOHN, colaborează cu firme noi:
 Austria „Polaris Handelsgesellschaft m.b.H.”
 Romînia „Conf Univers SRL“.
2006 Capacitatea întreprinderii de producere şi vînzările ating suma de 100 mln.lei, venit – 3,626 mln.lei, numărul de personal – 1775 angajaţi.

Cu ocazia împlinirii 15 ani CSI, fabrica a participat la expoziţia internaţională din Moscova.

2007 La expoziţia „Black see Latex” fabrica a participat la două concursuri.
I concurs – „Cea mai bună întreprindere de producere de mărfuri indigene”, unde a ocupat I loc
II-lea concurs – „Cea mai bună întreprindere de export în sistem „LOHN” unde a ocupat locul II.
A crescut comercializarea mărfurilor pe piaţa autohtonă faţă de anul 2006. Fabrica de confecţii „IONEL” are o reţea comercială proprie care include 12 magazine. Magazinele au fost amplasate în incinta fabricii, la fel, în incinta Centrelor comerciale: „Elat”, „Grand Hall”, „Budapesta”, „Palmira”, „Orhideea”, „Zorile”.

Fabrica colaborează cu firme din domeniu din SUA, Germania, România, Anglia, Italia. Din luna noiembrie 2007 colaborează cu parteneri din Polonia, iar din decembrie 2007 şi cu parteneri din Franţa.

Ţesătura de bază, accesoriile şi alte materiale necesare pentru producerea de confecţii sunt importate din Ţările Baltice, Federaţia Rusă, Turcia, Germania, Italia, Belorus.
2009 Director al întreprinderii devine Luchian Tamara.

În luna iunie întreprinderea trece la regimul de lucru într-un tur. În scopul extinderii pieţelor de desfacere şi pentru consolidarea poziţiei sale concurente pe piaţa internă, la întreprindere a fost creată propria marcă comercială: „Giovanni Primo” cu modele exclusive pentru bărbaţi, care a fost confirmată pînă în anul 2020.

Filosofia „Giovanni Primo” – sempre perfecto – mereu perfect!
Stilul perfect pentru bărbaţi care au în vizor succes şi izbîndă în business şi viaţa cotidiană.

Munca pentru organizarea şi elaborarea noii mărci comerciale a fost finanţată de proiectul moldo-american al USAID CEED II.
A fost deschis un magazin propriu cu suprafaţa de 365 m2, unde se comercializează produsele întreprinderii.

A început colaborarea cu firme noi:
 Germania „Gerry Weber”
 Italia „Nigitex”
 Italia „CTA”
 Italia „Italtex”
 Italia „UOMO PIU”
 Italia „Ti@Mi Interfashion srl”
 Irlanda „Wardobre Mistress”
 Italia „Manifattura Paoloni Spa”
 Italia „S C Texital srl”
 Italia „Tuscani Moda. It”
 Italia „Luisa Spagnoli”
 Italia „Team Fashion”
 Italia „Fortunato Uoma”
 Germania „Eugen Klein”
 România „Otto Bauer”.

Întreprinderea a obţinut unul dintre cele mai importante premii profesionale cu decernarea medaliilor „Mercurul de Aur” şi medalia de aur „Fabricat în Moldova”.

2010 A fost confirmat brandul „IONEL” de AGEPI pentru următorii 10 ani. Produsul de bază al întreprinderii îl constituie sortimentul pentru bărbaţi, iar prenumele IONEL, în viziunea noastră, este întruchiparea celui mai răspîndit şi mai aproape sufletului poporului moldovenesc. Toată dragostea şi gingăşia faţă de partea puternică a omenirii, ne-a sugerat ideea de a folosi diminutivul „IONEL”.
Logo-ul întreprinderii reprezintă inscripţia „IONEL”. Pe parcursul anilor sa modificat forma grafică:

Întreprinderea a obţinut unul dintre cele mai importante premii profesionale ale mărcii comerciale „Export”, cu decernarea medaliilor „Mercurul de Aur” şi medalia de aur „Fabricat în Moldova”.

Prin decretul Preşedintelui RM au fost decoraţi cu:
Ordinul „GLORIA MUNCII”:
Luchian Tamara,
Lisnic Liubovi,
Carcinschi Vasilisa;
Medalia „MERITUL CIVIC”:
Codreanu Maria,
Parabina Domnica,
Ripac Natalia,
Screabina Valentina,
Sîncu Ala
Ţurcan Agnesa,
Zagorneanu Vasile;
Titlul onorific „MEŞTER – FAUR”:
Mardari Irina,
Rusu Raisa,
Velicaia Tatiana.

Au fost decernaţi cu „Diplomă de onoare” a Ministerului Economiei RM — 4 persoane, cu „Diplomă de onoare” a Consiliului Sindicatului lucrătorilor din Industria Uşoară RM – 4 persoane.
Pentru a cuprinde un segment mai mare pe piaţă, colectivul întreprinderii a elaborat şi înregistrat brandul, cu sortiment pentru dame „Prima Bella” şi confirmat pînă în anul 2021.

Îmbrăcămintea „Prima Bella” – este o viziune a femeii puternice pe de o parte, dar tandră şi delicată pe de altă parte.
Statutul „Prima Bella” – este moda prin prisma clasicii.

2011 A fost implementat şi cu succes finisat proiectul de economie a energiei în colaborare cu specialiştii MoSEFF cu înlocuirea utilajului tehnologic vechi în secţiile de cusut, montarea automatului de croire în secţia de croire „LECTRA” în sumă totală de 420 mii euro. În urma procurării activelor (utilajului tehnologic) s-a mărit preţul nominal al unei acţiuni de la 1 leu la 2 lei, concomitent a fost mărit capitalul statutar al societăţii pe acţiuni de două ori — de la 9645588 lei la 19291176 lei.

De două ori pe an fabrica participă la Expoziţia Internaţională „ZOOM by Fatex” Paris, Franţa.

Fabrica a participat la Expoziţia Internaţională „Black See Latex” tot odată la expoziţia aceasta se petrec prezentări de modă „Art podium”.

A fost deschis un nou magazin de firmă cu o suprafaţă de 420 m2.

2012 Numărul de angajaţi este de 1000 pers. Volumul de producere este de 57mln. 410 mii.lei, Venit – 3 mln. 114 mii lei.
Prin decretul Preşedintelui RM au fost decoraţi cu:
Ordinul „GLORIA MUNCII”:
Chetrari Valentina Vasilievna
Martinovici Galina Anatolievna
Colaborează cu firme noi:
 Polonia „Accord“

 Romînia „Formens“
 Italia „Sartoria Associate“
S-a început participarea în proiectul de promovare comună a brandurilor autohtone susţinut de către Proiectul USAID CEED II
„Din inimă branduri de Moldova.”

De asemenea în cadrul proiectului şi cu susţinerea Clubului Internaţional al femeilor (International Women`s Club Moldova), de două ori pe an (primăvara şi toamna) are loc un eveniment important pentru producătorii autohtoni Fashion show unde are loc o prezentare a colecţiilor noi pentru sezonul respectiv. La aceste evenimente colecţiile sunt prezentate de politicieni, reprezentanţii ambasadelor țărilor străine, prezentatori TV şi vedete din showbiz.
Primul Fashion show a avut loc în casa ambasadorului SUA în luna Martie 2011.


Următorul Fashion show s-a petrecut în Hotelul „CODRU” în luna Septembrie.

În cadrul proiectului „Din inimă branduri de Moldova” a fost deschis primul magazin comun al brandurilor autohtone.


A fost reînnoită pagina web a fabricii: www.ionel.md

A fost creată pagina personală a fabricii în diverse reţele sociale.
Faptul acesta contribuie mult la comunicarea directă între consumatori şi producător.
Odnoklassniki.ru


Facebook.com

ionel.all.biz.md

2013 Colaborează cu firme noi: „HMD” Franța
A fost lansat sistemul modern de asigurare cu aer condiţionat a secţiilor nr. 1 şi nr.2. A fost reparată integral faţada întreprinderii, au fost schimbate ferestrele, au fost schimbate lămpile ЛД-36, 40 ре LED – 18,58,80 în toate secţiile, s-au îmbunătăţit condiţiile de muncă în unele birouri.
A fost deschisă sala de expoziţie „Show room” a produselor întreprinderii.

Întreprinderea participă la evenimentul important Fashion show cu participarea persoanelor importante. S-a prezentat colecţia pentru bărbaţi Primăvara–Vara ale brandurilor fabricii „IONEL” şi „Giovanni Primo”.


În fiecare an echipa fabricii participă la competiţiile echipelor sanitare desfăşurate sub conducerea Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Chişinău.

În Septembrie evenimentul Fashion show s-a petrecut în „Leogrand Hotel and Convention center”.


Tot odată în cadrul proiectului se desfăşoară o campanie publicitară prin municipiu, în emisiunile TV, la radio şi în reviste.

În Septembrie la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” fabrica a participat la Expoziţia Internaţională „Moldova Fashion Expo — 2013”. În cadrul acestei expoziţii au avut loc prezentările de modă „Art podium”.


La momentul actual Fabrica de confecţii „IONEL” este întreprindere cu 69 ani de experienţă în domeniu. La întreprindere lucrează aproximativ 975 de angajaţi. Specializarea fabricii este atît oferirea serviciilor pentru clienţii străini, cît şi producerea şi vînzarea îmbrăcămintei pe piaţa internă sub trei branduri proprii:
 „IONEL” şi „Giovanni Primo” – pentru bărbaţi
 „IONEL” şi „Prima Bella” – pentru dame.
Produce şi realizează uniformă şcolară pentru băieţi.şÎntreprinderea dispune de sistemul automat de proiectare a îmbrăcămintei – SAPR. Echipamentul fabricii este modern, ceea ce contribuie la capacitatea de producere înaltă şi calitativă.
La fabrică sunt următoarele subdiviziuni:
SERVICIUL PRODUCERE ȘI RELAȚII EXTERNE – prelucrează şi analizează toate documentele de producere. La fel soluţionează toate chestiunile cu clienţii referitor la confecţionarea comenzilor şi livrarea lor. Specialiştii acestei subdiviziuni monitorizează executarea comenzilor din momentul intrării camionului cu materia primă pe teritoriu fabricii pînă la expedierea produselor finite la client.
Din anul 2010 şeful serviciului este Pilipovici Valentina.


SECȚIA EXPERIMENTALĂ – este creierul creativ al producerii. În secţie se elaborează construcţii pentru modele noi şi se analizează construcţia pentru firmele străine. Specialiştii elaborează dosare tehnice şi adaptează metodele de prelucrare la tehnologia întreprinderii. Ulterior dosarele tehnice sunt transmise în toate secţiile de producere pentru îndeplinirea comenzilor cu modelul concret.
Din anul 2012 şeful secţiei este Telipeșova Ina.


SECȚIA DE PREGĂTIRE – unde se recepţionează toată stofa, auxiliarele şi furnitura pentru îndeplinirea programului comenzilor. Stofa se măsoară, se completează şi se predă în secţia de croire. Personalul secţiei de pregătire trebuie să asigure îndeplinirea programului de producere pentru fiecare secţie de cusut şi flux.
Din anul 2010 şeful secţiei este Țurcan Agnesa.


SECȚIA DE CROIRE – este sursa de aprovizionare a secţiilor de producere atît cu croială cantitativă cît şi calitativă.
Secţia de croire deseori a fost supusă unor reutilări cu utilaje mai performante pentru asigurarea calităţii producţiei. Complexul de şpănuire a stofei „RIMOLIDI” cît şi cuţitele verticale „RIMOLIDI”, „GLOBAL” pentru decuparea reperelor din încadrări cu o precizie concretă de către croitori.
Presele „MACPI” de termocolare a reperelor, ce permit modificarea regimului parametrilor de temperatură şi presiune conform tipului de stofă. În anul 2011 a fost instalată o unitate de utilaj performant cu decuparea automată a reperelor „LECTRA”, ce asigură productivitate sporită şi calitatea producţiei la cel mai înalt nivel.
Practic 86% din lucrul secţiei de croire este efectuat la croirea automată.
Din anul 2009 șeful secției este Marcu Rodica.


SECȚIA DE CUSUT Nr.1
Secţia este compusă din două fluxuri identice cu productivitatea zilnică de 610–775 buc. în dependenţă de sortiment şi model. Asortimentul: sacou bărbaţi, jachetă damă, palton şi semi-palton bărbaţi şi dame. Din anul 2008 șeful secției este Ripac Natalia.


SECȚIA DE CUSUT Nr.2
Secţia de cusut este compusă din două fluxuri cu sortiment diferit:
I flux – confecţionează sacouri bărbaţi, veste, jachetă damă, palton şi semi-palton bărbaţi şi dame. Productivitatea zilnică 180–240 buc. în dependenţă de sortiment şi model.
II flux – confecţionează pantaloni bărbaţi. Productivitatea zilnică 610–775 buc. în dependenţă de model.
Din anul 2010 șeful secției este Tamașciuc Larisa.


SECȚIA DE CUSUT Nr.3
Secţia de cusut este compusă din trei fluxuri cu sortiment diferit:
I flux – confecţionează pantaloni dame
II flux – confecţionează fuste
III flux – confecţionează pantaloni bărbaţi.
Productivitatea zilnică a secţiei 580–720 buc. în dependenţă de sortiment şi model.
Din anul 2009 șeful secției este Russu Raisa.


La întreprindere există un sector de confecţionare a partidelor mici de confecţii pentru piaţa internă, avînd-o ca şef pe Boiarscaia Ecaterina.

În producţie este prevăzută completarea pantalonilor şi vestelor din secţia nr.2 cu sacourile din secţia nr.1 la depozitul de producţie gata şi se formează costume.


Analogic pentru a forma un set pentru dame la depozit se completează pantalonii sau fustele din secţia nr.3 cu jacheta din secţia nr.1 şi nr.2, şi se formează costum.

Tot procesul producerii şi evidenţa financiară este deservită de sectorul informaţional. Din anul 2009 inginer coordonator-electronist este Iliașenco Iurii.


SERVICIUL DE APROVIZIONARE – este responsabil pentru aprovizionarea materială (stofe, auxiliare, furnitură şi altele) pentru desfăşurarea normală a procesului de producere şi altor sectoare a întreprinderii. Din anul 2009 şeful serviciului este Maximova Maria.

SERVICIUL MARKETING ȘI VÎNZĂRI – este orientat spre identificarea şi satisfacerea cerinţelor consumatorilor, formarea cererii şi stimularea vînzărilor. Scopul Serviciului este lărgirea segmentului pieţii de desfacere, majorarea vînzărilor şi venitului în temeiul analizei complexe a pieţii.
Din anul 2011 şeful serviciului este Zota Elena.


CONTABILITATEA – reprezintă una din structurile administrative de bază, reieşind din ceea că generalizează toată informaţia documentară a evidenţei rezultatelor activităţii întreprinderii şi starea financiară pentru a lua decizii administrative. Permanent se face instruirea profesională a specialiştilor în domeniu.
Din anul 2009 şeful serviciului este Codreanu Maria.


CANTINA – sunt deservite zilnic peste 400 de persoane, atît în cantină, cît şi în bufetul fabricii.
Din anul 1997 şeful cantinei este Florea Lidia.

BIBLIOTECA – întreprinderii are capacitatea de peste 40000 de cărţi: literatură tehnică, artistică, reviste periodice. Sala de lectură are capacitatea de 30–50 pers.


SERVICIUL PERSONAL ȘI RELAȚII DE MUNCĂ – se ocupă de angajarea şi eliberarea lucrătorilor, de întocmirea cererilor de concediu. Din anul 2011 şeful serviciului este Colesnic Aliona.

SERVICIUL CONTROL TEHNIC – a fost organizat în anul 1971. Efectuează tot lucrul referitor la sistemul de control al calităţii în contact strîns cu toate subdiviziunile de producere şi serviciile tehnice.
Din anul 2013 şeful serviciului este Ivanova Tatiana.


SERVICIUL MECANIC – menţine în stare de lucru infrastructura întreprinderii în ceea ce prevede deservirea tehnică la timp şi reparaţia utilajului tehnic. Se ocupă de procurarea utilajului nou tehnic şi a pieselor de schimb şi se ocupă de repararea lor.
Din anul 1992 mecanic superior este Martinovici Galina.

SECRETAR REFERENT – se subordonează directorului întreprinderii. Îndeplineşte funcţiile tehnice de asigurare şi deservirea lucrului conducătorului. În lucru se conduce de indicaţiile conducătorului.
Din anul 1983 secretar al directorului este Aculețcaia Sofia.

Toată munca la fabrică de asigurarea a lucrului neîntrerupt a întreprinderii şi anume energia electrică, centru termic; sectorul construcţiilor, reparaţii şi administrarea gospodăriei se îndeplineşte sub controlul şefilor sectoarelor respective:
 Sofroniuc Serghei – din anul 1989 şeful centrului termic

 Doncenco Vasilii – din anul 1998 şeful serviciului construcţii

 Rusu Alexandru – din anul 2000 şeful secției electrice


CONDUCEREA – un aport considerabil în obţinerea unor succese ale întreprinderii, în buna funcţionare a ei, are conducerea întreprinderii, care este compusă din următorii specialişti:
Luchian Tamara – director

Chetrari Valentina – director adjunct economie şi finanţe


Codreanu Maria – contabil şef

Balaur Nina – director adjunct de producere

Sîncu Ala – director adjunct administrare şi gospodărie


În anul curent fabrica a participat la concursul „Marca Comercială 2013” şi a luat două premii mari la nominalizările „Reputaţie şi încredere” şi „Export”.