RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2023

RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2023

Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.

I. Bilanţul emitentului pentru  perioada de gestiune

(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

Indicatori Sold la începutul perioadei de gestiune, lei Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune, lei
1 2 3
1. Active imobilizate  32745067 37506412
2. Active circulante 77837174 73023563
Total active 110582241 110529975
3. Capital propriu 103241341 104167127
-inclusiv сapital social 38582352 38582352
4. Datorii pe termen lung 1124957
5. Datorii curente  6696535 5011049
6. Provizioane curente 644365 226842
Total pasive  110582241 110529975

II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

Indicatori Perioada de gestiune precedentă, lei Perioada de gestiune curentă, lei
1 2 3
1. Venituri din vînzări 55157137 56874063
2. Costul vînzărilor 40152246 38678915
3. Profit brut 15004891 18195148
4. Alte venituri din activitatea operațională 2226041 2355093
5. Cheltuieli din activitatea operațională 16390276 21370903
6. Rezultatul din activitatea operațională
(profit/pierdere)
840656 (820662)
7. Rezultatul din alte activități (profit) 2839235 1987473
8. Profit pînă la impozitare 3679891 1166811
9. Cheltuieli privind impozitul pe venit 740747 140401
10. Profit net al perioadei de gestiune 2939144 1026410

Director                                                                                  T. Luchian

Consultații telefonice:

+373 (22) 85-41-27,

+373 (22) 85-41-26

Adresele și programul de lucru a magazinelor de firmă IONEL:

str. Bulgară, 47, intrarea de pe str. M. Varlaam
1. Marți – Sâmbătă: 8:00 – 17:00
2. Marți – Duminică: 9:00 – 18:00

bd. Ștefan cel Mare, 128
Zilnic: 9:00 – 18:00

bd. Șt. cel Mare, 83, magazin „Moda”
Luni – Vineri: 10:00 – 20:00
Sâmbătă: 11:00 – 18:00
Duminică: 11:00 – 17:00

str. Calea Ieșilor, 8, C.C. „Zorile”, but. 8, etajul 2
Zilnic: 10:00 – 21:00

C.C. „Unic”, bd. Ștefan cel Mare, 8, etajul 3
Luni – Sâmbătă: 8:30 – 20:00
Duminică: 9:00 – 19:00

Istoria fabricii IONEL SA

Noutați IONEL

Închiriere spații

Vânzarea echipamentelor ieșite din uz

RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2021

RAPORTUL  SA „Ionel” pe anul 2022

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT