AVIZ DE INFORMARE acționarilor SA FABRICA DE CONFECŢII IONEL

AVIZ DE INFORMARE 

În atenția acționarilor SA FABRICA DE CONFECŢII IONEL 

SA FABRICA DE CONFECŢII IONEL Vă aduce la cunoștință că în perioada 16.10.2019 -15.12.2019 va avea loc transmiterea registrului acționarilor societății de la Societatea de registru SA GRUPA FINANCIARĂ către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Astfel, fiecare acționar are dreptul, în condițiile legii, de a verifica până la inițierea procedurii de transmitere în cauză corectitudinea datelor aferente acțiunilor deținute înscrise la Societatea de registru.

În cazul în care ați depistat careva neconcordanțe referitor la cantitatea de valori mobiliare și/sau deținătorul acestora, vă rugăm să vă adresați la Societatea de registru sau emitent.

Contacte: 

Pentru Societatea de registru: SA GRUPA FINANCIARĂ, MD -2001, mun. Chişinău, str. Ismail, 88/1, tel. (022) 27-18-45.

Pentru Emitent: SA FABRICA DE CONFECŢII IONEL, MD-2001, mun. Chişinău, str.Bulgară, 47, tel. (022) 85-88-13, (022) 85-88-05.