ОТЧЕТ АО «IONEL» за 2023 год

RAPORTUL  SA „Ionel” pe anul 2023

Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.

I. Bilanţul emitentului pentru  perioada de gestiune

(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

IndicatoriSold la începutul perioadei de gestiune, leiSold la sfîrșitul perioadei de gestiune, lei
123
1. Active imobilizate 3274506737506412 
2. Active circulante7783717473023563
Total active110582241110529975 
3. Capital propriu103241341104167127
-inclusiv сapital social3858235238582352
4. Datorii pe termen lung 1124957 
5. Datorii curente 66965355011049 
6. Provizioane curente644365226842
Total pasive 110582241110529975 

II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

IndicatoriPerioada de gestiune precedentă, leiPerioada de gestiune curentă, lei
123
1. Venituri din vînzări5515713756874063
2. Costul vînzărilor4015224638678915
3. Profit brut1500489118195148
4. Alte venituri din activitatea operațională22260412355093
5. Cheltuieli din activitatea operațională1639027621370903
6. Rezultatul din activitatea operațională
(profit/pierdere)
840656(820662)
7. Rezultatul din alte activități (profit)28392351987473
8. Profit pînă la impozitare36798911166811
9. Cheltuieli privind impozitul pe venit740747140401
10. Profit net al perioadei de gestiune29391441026410

Director                                                                                  T. Luchian